ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογιστών Θεσσαλονίκης, αναλογιζόμενοι την δύσκολη κατάσταση που έχουν βρεθεί πολλοί εργαζόμενοι, όχι μόνο λόγω της πανδημίας, αλλά και της αύξησης του πληθωρισμού, της ενεργειακής κρίσης και της επερχόμενης επισιτιστικής   κρίσης, τα οποία έχουν ροκανίσει το εισόδημα των πολιτών και έχει φτάσει στα επίπεδα κάλυψης μόνο των αναγκαίων για την επιβίωση αναγκών, αποφάσισε να παρέχει δωρεάν την υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για μισθωτές υπηρεσίες, σε όποιον αποδεδειγμένα αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην υποχρέωση αυτή. Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν κωδικούς taxisnet.

Στα πλαίσια της συναδελφικής αλληλεγγύης, εκφράζουμε και με αυτό τον τρόπο την στήριξη μας σε όσους έχουν ανάγκη, σε συναδέλφους και μέλη των σωματείων.  Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν άμεσα με το σωματείο στα παρακάτω τηλέφωνα:  2310267295, 6983004810, 6978007991

Κανένας μόνος του – στο σωματείο είναι η δύναμη μας