Σωματείο

Το σωματείο μας

Το σωματείο μας αποτελεί την συσπείρωση των εργαζομένων στον λογιστικό – ελεγκτικό – συμβουλευτικό κλάδο και υπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων για μια καλύτερη ζωή, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Μέρος του  ταξικού εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος παλεύει για να δυναμώσει η πάλη ενάντια στην εκμετάλλευση, για μια ζωή με δικαιώματα, ελευθερία.

Η ιστορία μας

Η Ένωση Λογιστών Θεσσαλονίκης ιδρύεται το 1946 μέσα σε δύσκολες ιστορικά συνθήκες. Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και αγωνιστικότερα σωματεία που από την πρώτη στιγμή συσπείρωσε τους εργαζόμενους λογιστές και έβαλε τα αιτήματά τους στον δίκαιο αγώνα για την καλυτέρευση των συνθηκών. Πρωτοστάτησε στην δημιουργία της Π.Ο.Λ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών), η οποία και ιδρύθηκε 10 χρόνια αργότερα. Ως μέλος της Π.Ο.Λ. από τότε έως και σήμερα με κοινή συμπόρευση απέσπασε μια σειρά κατακτήσεις, με κύριο μέλημα την υπογραφή ΣΣΕ.

Η Π.Ο.Λ. – Μάχη για ΣΣΕ

Στην Ελλάδα για τον κλάδο των λογιστών, το 1956 ιδρύεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών κι ως πρώτος στόχος μπαίνει η υπογραφή Συλλογικής σύμβασης Εργασίας.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) ήρθαν ως απάντηση των οργανωμένων εργαζόμενων απέναντι στην εργοδοτική εκμετάλλευση. Ήταν το μέσο για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της εργατικής τάξης. Κατακτήθηκαν μέσα από σκληρούς απεργιακούς αγώνες με την αποφασιστική διεκδίκηση των εργαζομένων, γιατί η εργοδοσία ποτέ δεν εγκατάλειψε την προσπάθεια να συμπιέζει προς τα κάτω μισθούς και δικαιώματα, ακόμη και σε καιρούς ανάπτυξης.

– Το 1960 μέσα από τους αγώνες των συναδέλφων υπογράφεται ΣΣΕ όπου καθιερώνονται αυξημένα μισθολογικά κλιμάκια τόσο για τους λογιστές όσο και βοηθούς λογιστές. Είναι η πρώτη ΣΣΕ–σταθμός όπου κατακτάται το δικαίωμα στον ιδιωτικό τομέα που ορίζει ίση αμοιβή για παρεχόμενη ίση εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών

– κατοχυρώνεται η προϋπηρεσία όλων των συναδέλφων σε «ομότιμα και συναφή καθήκοντα».

– κατοχυρώνεται για πρώτη φορά επίδομα ισολογισμού ίσο με μισό μισθό για λογιστές και βοηθούς λογιστές

– αποκτούν επικουρική ασφάλιση όλοι οι λογιστές και βοηθοί λογιστές

– κατοχυρώνεται η καταβολή επιδόματος για τους χειριστές και χειρίστριες λογιστικών μηχανών

– καθώς επίσης και η καταβολή επιδόματος γάμου 10% του μισθού για τις λογίστριες.

Η μεγάλη δράση της ΠΟΛ και οι αγώνες, είχαν ως αποτέλεσμα την υπογραφή ΣΣΕ ή Διαιτητική απόφαση για όλα τα έτη έως και το 2009, που ήταν η τελευταία ΣΣΕ του κλάδου.

Μέλη του σωματείου

Μέλος της Ένωσης Λογιστών Θεσσαλονίκης γίνεται μετά από αίτησή του κάθε πρόσωπο που ασκεί ως κύριο επάγγελμα τη Λογιστική ή που εργάζεται σε λογιστικές και ελεγκτικές εταιρείες και γραφεία, στις επιχειρήσεις παροχής οικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και στις συναφείς επιχειρήσεις, στα όρια της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής τους και με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης) και εφ’ όσον παρέχει τις υπηρεσίες του με σχέση εξαρτημένης ή υποκρύπτουσας εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, θρήσκευμα, εθνικότητα, είδος της σύμβασης, ειδικότητα ή εξειδίκευση, επίπεδο σπουδών.

Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν σπουδαστές – φοιτητές δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών, που εργάζονται ή κάνουν πρακτική άσκηση στους παραπάνω εργοδότες ή έχουν αποφοιτήσει από σχολές Οικονομικής και Λογιστικής κατεύθυνσης και παραμένουν άνεργοι και όποιοι εργαζόμενοι μετά την απόλυσή τους παραμένουν άνεργοι.

Για την πάλη του σωματείου

Η Ε.Λ.Θ. ως μέλος της Π.Ο.Λ. παλεύει για την κατάκτηση των δικαιωμάτων του κλάδου, εκφράζει την αλληλεγγύη μεταξύ των συναδέλφων, προωθεί τα αιτήματα του κλάδου για να διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δρα σήμερα σε καιρούς που το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δέχεται επίθεση, που ένα σωρό αντεργατικοί-αντιλαϊκοί νόμοι διαλύουν ότι κερδήθηκε στην ιστορία. Στόχος του σωματείου είναι να διευρύνουμε τους δεσμούς μας με τους συναδέλφους μας, για να αντιμετωπίζουμε από κοινού τα κλαδικά και επαγγελματικά μας προβλήματα.

-Ανώτατο όργανο της Ε.Λ.Θ.  είναι η Γενική Συνέλευση των μελών.

-Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε δύο χρόνια.

Η συνδρομή του μέλους είναι 1 ευρώ το μήνα (3ευρώ κατά την αρχική εγγραφή).

Η μαζικοποίηση του σωματείου μας είναι ο βασικός μας στόχος. Έτσι είμαστε πιο δυνατοί και μπορούμε από καλύτερες θέσεις να παλεύουμε για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, για την υπογραφή ΣΣΕ, να συμβάλλουμε στην αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα.